Vaihtoehtohoidot

Vaihtoehtohoidot

Vaihtoehtohoidoista on vaikea saada luotettavaa tietoa, koska virallinen valvonta ei ulotu tuotteisiin.

Allergisiin vaivoihin käytetään erilaisten kiputilojen jälkeen oireryhmistä yleisimmin vaihtoehtohoitoja tai luonnonlääkintää. Useat rohdoskasvit ja rohdokset voivat aiheuttaa siitepölylle herkistyneille allergisia oireita; erityisesti iho-oireita, mutta myös hengitystieoireita. Joskus reaktiona voi olla voimakas allerginen reaktio. Luonnonlääkkeiden on uskottu olevan mietoja ja vaarattomia, koska niiden vaikutuksen on ajateltu lähtevän luonnosta, ja olevan erilainen kuin ”tehdastekoisilla” lääkkeillä.

Vaihtoehtohoitoja ja luonnonlääkkeitä ei ole virallisesti määritelty. Vaihtoehtohoidoilla tarkoitetaan hoitoja ja taudinmääritysmenetelmiä, jotka eivät perustu lääketieteelliseen tietoon. Yhteistä vaihtoehtolääkinnän menetelmille on, että niiden tehoa tai toimivuutta ei ole luotettavasti osoitettu korkealuokkaisin kliinisin tutkimuksin. Vaihtoehtohoidot tarjoavat erilaisia ja usein kalliita menetelmiä allergioiden tutkimiseen. Niitä ovat esimerkiksi bioresonanssi, kinesiologia, iridologia, hiusanalyysit ja sytotoksiset testit. Tällaisia tutkimuksia ei tule käyttää esimerkiksi ruoka-allergian toteamisessa.

Noin 30 - 70 % allergisista kertoo kokeilleensa hoitoja kuten akupunktio, kuppaus, kiropraktiikka, homeopatia, yrtti- tai aromiterapia, antioksidantit tai hivenaineet. Vaihtoehtohoitojen, antioksidanttien ja muiden hivenaineiden tehoa astman, allergian ja atooppisen ekseeman hoidossa ei ole tieteellisesti todistettu.

Luotettavaa tutkimustietoa vaihtoehtohoidoista on vaikea saada, sillä virallinen valvonta ei ulotu tuotteisiin. Siksi tuotteen laatu voi vaihdella eri erissä ja luvatut terveysvaikutukset ovat usein hyvien markkinointiperiaatteiden vastaisia.

Jos kuitenkin päädyt käyttämään tuotteita, noudata annostusohjetta, älä lopeta lääkärin määräämien lääkkeiden käyttöä sekä kerro lääkärille, mitä rohdosvalmisteita käytät.


Lataa tai tulosta miniopas vaihtoehtohoidoista!

Minioppaissa käytetyt lähteet: Kansallisen Allergiaohjelman materiaalit, Duodecim Käypä Hoito -suositukset, Duodecim Terveysportti, alan asiantuntijat.